dvbbs
加入最愛
聯絡我們
論壇幫助
dvbbs

>> 歡迎各路網友一起討論分享。
搜尋相關精彩主題 
佛網Life論壇佛網Life論壇【佛教類】討論區金剛討論版(Life論壇) → 【轉貼】阿彌陀佛48大願(摘錄自佛說無量壽經)

您是本帖的第 78 個閱讀者
樹狀 列印
標題:
【轉貼】阿彌陀佛48大願(摘錄自佛說無量壽經)
善達
帥哥喲,離線,有人找我嗎?
等級:蜘蛛俠
文章:810
積分:9926
門派:無門無派
註冊:2010年10月28日
樓主
 用支付寶給善達付款或購買其商品,支付寶交易免手續費、安全、快捷!

發貼心情
【轉貼】阿彌陀佛48大願(摘錄自佛說無量壽經)

設我得佛,國有地獄、餓鬼、畜生者,不取正覺。

 

設我得佛,國中天人壽終之後,復更三惡道者,不取正覺。

 

設我得佛,國中天人,不悉真金色者,不取正覺。

 

設我得佛,國中天人,形色不同有好醜者,不取正覺。

 

設我得佛,國中天人,不識宿命,下至知百千億那由他諸劫事者,不取正覺。

 

設我得佛,國中天人,不得天眼,下至見百千億那由他諸佛國者,不取正覺。

 

設我得佛,國中天人,不得天耳,下至聞百千億那由他諸佛所說,不悉受持者,不取正覺。

 

設我得佛,國中天人,不得見他心智,下至知百千億那由他諸佛國中眾生心念者,不取正覺。

 

設我得佛,國中天人,不得神足,於一念頃,下至不能超過百千億那由他諸佛國者,不取正覺。

 

設我得佛,國中天人,若起想念貪計身者,不取正覺。

 

設我得佛,國中天人,不住定聚,必至滅度者,不取正覺。

 

設我得佛,光明有限量,下至不照百千億那由他諸佛國者,不取正覺。

 

設我得佛,壽命有限量,下至知百千億那由他劫者,不取正覺。

 

設我得佛,國中聲聞,有能計量,乃至三千大千世界眾生,悉成緣覺,於百千劫,悉共計校知其數者,不取正覺。

 

設我得佛,國中天人,壽命無能限量,除其本願,修短自在。若不爾者,不取正覺。

 

設我得佛,國中天人,乃至聞有不善名者,不取正覺。

 

設我得佛,十方世界無量諸佛,不悉咨嗟稱我名者,不取正覺。

 

設我得佛,十方眾生,至心信樂,欲生我國,乃至十念,若不生者,不取正覺。唯除五逆,誹謗正法。

 

設我得佛,十方眾生,發菩提心,修諸功德,至心發願,欲生我國,臨壽終時,假令不與大眾圍繞現其人前者,不取正覺。

 

設我得佛,十方眾生,聞我名號,繫念我國,植諸德本,至心迥向,欲生我國,不果遂者,不取正覺。

 

設我得佛,國中天人,不悉成滿三十二大人相者,不取正覺。

 

設我得佛,他方佛土諸菩薩眾,來生我國,究竟必至一生補處。除其本願,自在所化。為眾生故,被弘誓鎧,積累德本,度脫一切,遊諸佛國,修菩薩行,供養十方諸佛如來。開化恆沙無量眾生,使立無上正真之道,超出常倫,諸地之行,現前修習普賢之德。若不爾者,不取正覺。

 

設我得佛,國中菩薩,承佛神力,供養諸佛,一食之頃,不能遍至無量,無數億那由他諸佛國者,不取正覺。

 

設我得佛,國中菩薩,在諸佛前,現其德本,諸所求欲供養之具,若不如意者,不取正覺。

 

設我得佛,國中菩薩,不能演說一切智者,不取正覺。

 

設我得佛,國中菩薩,不得金剛那羅延身者,不取正覺。

 

設我得佛,國中天人,一切萬物,嚴淨光麗,形色殊特,窮微極妙,無能稱量。其諸眾生,乃至逮得天眼,有能明了,辯其名數者,不取正覺。

 

設我得佛,國中菩薩,乃至少功德者,不能知見其道場樹無量光色,高四百萬里者,不取正覺。

 

設我得佛,國中菩薩,若受讀經法,諷誦持說,而不得辯才智慧者,不取正覺。

 

設我得佛,國中菩薩,智慧辯才若可限量者,不取正覺。

 

設我得佛,國土清淨,皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界,猶如明鏡,睹其面像。若不爾者,不取正覺。

 

設我得佛,自地以上,至於虛空,宮殿樓觀,池流華樹,國土所有一切萬物,皆以無量雜寶百千種香而共合成。嚴飾奇妙,超諸天人。其香普薰十方世界。菩薩聞者,皆修佛行。若不爾者,不取正覺。

 

設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界眾生之類,蒙我光明觸其身者,身心柔軟,超過天人。若不爾者,不取正覺。

 

設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界眾生之類,聞我名字,不得菩薩無生法忍諸深總持者,不取正覺。

 

設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界,其有女人,聞我名字,歡喜信樂,發菩提心,厭惡女身,壽終之後,復為女像者,不取正覺。

 

設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界諸菩薩眾,聞我名字,壽終之後,常修梵行,至成佛道。若不爾者,不取正覺。

 

設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界諸天人民,聞我名字,五體投地,稽首作禮,歡喜信樂,修菩薩行,諸天世人,莫不致敬。若不爾者,不取正覺。

 

設我得佛,國中天人,欲得衣服,隨念即至,如佛所讚應法妙服,自然在身。若有裁縫擣染浣濯者,不取正覺。

 

設我得佛,國中天人,所受快樂,不如漏盡比丘者,不取正覺。

 

設我得佛,國中菩薩,隨意欲見十方無量嚴淨佛土,應時如願,於寶樹中,皆悉照見,猶如明鏡,睹其面像。若不爾者,不取正覺。

 

設我得佛,他方國土諸菩薩眾,聞我名字,至於得佛,諸根缺陋不具足者,不取正覺。

 

設我得佛,他方國土諸菩薩眾,聞我名字,皆悉逮得清淨解脫三昧,住是三昧,一發意頃,供養無量不可思議諸佛世尊,而不失定意。若不爾者,不取正覺。

 

設我得佛,他方國土諸菩薩眾,聞我名字,壽終之後,生尊貴家。若不爾者,不取正覺。

 

設我得佛,他方國土諸菩薩眾,聞我名字,歡喜踴躍,修菩薩行,具足德本。若不爾者,不取正覺。

 

設我得佛,他方國土諸菩薩眾,聞我名宇,皆悉逮得普等三昧。住是三昧,至於成佛,常見無量不可思議一切諸佛。若不爾者,不取正覺。

 

設我得佛,國中菩薩,隨其志願所欲聞法,自然得聞。若不爾者,不取正覺。

 

設我得佛,他方國土諸菩薩眾,聞我名宇,不即得至不退轉者,不取正覺。

 

設我得佛,他方國土諸菩薩眾,聞我名字,不即得至第一忍,第二第三法忍,於諸佛法不能即得不退轉者,不取正覺。』」

 

ip地址已設置保密
2021/9/26 上午 08:04:52

 1   1   1/1頁      1    
佛子網路世界的家 佛網 Buddhanet
Powered By Dvbbs Version 7.1.0 Sp1 [0601]
頁面執行時間 00.07813 秒, 4 次資料查詢